Starea de GANS – O Perspectivă Științifică

7954

Acest articol este o compilație de teorii extrase din cărțile dlui. Keshe și se vrea a fi o analiză mai științifică despre ce este GANS-ul, cum se formează și care sunt proprietățile acestuia în raport cu porpriile sale structuri și cu mediul?


– pagina 41 din cartea “Structura Luminii

Starea de GANS a materiei este starea materiei în care gazul atomic devine singurul atom solid al lui însuși, sau ceea ce noi am numit “gaz în stare nano a materiei”, sau scurtat “gans” al aceluiași element. Starea de Gans a materiei este dependentă doar de puterea câmpurilor gravitaționale și Magnetice (Magnetic cu litera M mare se referă la câmpurile magnetice plasmatice create de o entitate dinamică, cum este de exemplu câmpul magnetic al Pământului) interne, și în același timp câmpurile gravitaționale și Magnetice ale materiei (GANS-ului) sunt mai puternice decât puterea câmpurilor gravitaționale și Magnetice ale mediului acesteia.

Diferența dintre gans-ul atomic și nano gazul materiei (adică, GANS-ul) constă în faptul că gans-ul unui atom reprezintă starea liberă tridimensională a materiei datorată interacțiunii câmpului gravitațional intern al acesteia.

Deoarece gans-ul reprezintă starea solidă a atomului unui gaz, aflat în structura tridimensională naturală a acestuia, în care mafs-urile acestei materii sunt interblocate datorită puterii Magravs-ului lor intern și datorită legăturilor libere ale mafs, (magnetic fields – câmpuri magnetice) și nu rigide cum sunt în starea atomică a materiei așa cum este în cazul stării înghețate a materiei aceleiași entități a aceluiași atom, stare înghețată a materiei care se datorează și este dependentă de puterea câmpurilor magnetice externe ale mediului, care au efect asupra legăturilor structurale ale atomilor și care creează starea înghețată a aceluiași atom.

starea-de-gans
Fig. 1 – Structura gans a unui neutron

În același timp trebuie observat că lumina prin transformarea în stare de gans poate crea plasma fundamentală a gans-ului (Fig. 1); în aceiași regiune în care creează plasma fundamentală (a neutronului) de asemenea.

Fig. 2 – Structura gans a unui atom
Fig. 2 – Structura gans a unui atom

Se poate spune că starea gans a unui neutron sau atom este dependentă de puterea câmpurilor gravitațional și magnetic, în timp ce atomul aceluiași element este dependent de puterea câmpurilor magnetice ale mediului, cum sunt căldura și presiunea (Fig. 3).

Fig. 3 – Comparație între gans-ul unui neutron în stânga și plasma fundamentală (a unui neutron) în dreapta.
Fig. 3 – Comparație între gans-ul unui neutron în stânga și plasma fundamentală (a unui neutron) în dreapta.

Starea de gans a materiei reprezintă motivul pentru care de exemplu, moleculele de gans ale amino-acizilor din structura proteinei și alte structuri celulare cum sunt cele din frunzele plantelor, au caracteristici tangibile, moi, flexibile încât pot fi ușor manevrate și nu sunt rigide, dure.

– pagina 44 din cartea “Structura Luminii”

starea-de-gansÎn realitate, lumea științifică și umanitatea întotdeauna au cunoscut această stare a materiei ca fiind parte a structurii propriului lor corp, dar mereu au considerat-o ca fiind vorba despre molecule ale aceluiași element și nu o altă stare a materiei, astfel gans-ul poate fi considerat ca a cincea stare a materiei.

Această condiție de gans a materiei poate fi considerată ca o schimbare a structurii atomice a gazului la o configurație compactă de solid la temperatură și presiune ambientală, datorită puterii câmpurilor gravitaționale și Magnetice interne. Atomul aceluiași gaz devine și se comportă ca un solid, dar cu total noi proprietăți și caracteristici care nu au fost cunoscute niciodată cât timp atomul s-a aflat în cele trei stări inițial cunoscute (solid, lichid și gazos).
Între stările de gans și gaz ale atomului există o diferență asemănătoare cu cea dintre masa și respectiv greutatea atomului, în care masa se datorează interacțiunilor câmpurilor interne ale atomului indiferent de câmpurile de forță externe, în timp ce greutatea se datorează efectului câmpurilor magnetice ale mediului asupra exteriorului aceleiași mase.

– pagina 45 din cartea “Structura Luminii”

În realitate gans-ul materiei se comportă ca și semiconductorii din mediul material, cu diferența că gans-ul materiilor este mereu în stare semiconductoare, și în același timp gans-urile creează curent în orice mediu datorită structurii câmpurilor magnetice dinamice interne.

– pagina 46 din cartea “Structura Luminii”

Este important să se înțeleagă că datorită structurii interne a nano materialelor din straturi și din starea gans, aceste materiale își păstrează în mare măsură integritatea lor structurală, situație în care condițiile mediului material extern cum sunt presiunea și temperatura, nu pot afecta integritatea structurală totală cât timp acestea se află în stare gans compusă de materiale individuale.

Aceasta înseamnă că structura internă și legătura moleculară a gans-ului și nano materialelor din nano straturi sau din structuri compozite, nu vor fi afectate de mediile materiale cum sunt temperatura și presiunea ambientală. Dar gans-urile își vor schimba structura atunci când sunt condiționate de mari doze de radiație.

– pagina 49 din cartea “Structura Luminii”

Lumea științifică trebuie să înțeleagă că starea de gans a materiei, este un fenomen natural în lumea creației, aceasta însemnând că omul a învățat despre starea solidă, lichidă și gazoasă a materiei și că aceste stări ale materiei se datorează diferenței de temperatură și presiune din mediile acestor materii, dar trebuie să știe că există o altă stare a aceleiași materii, chiar dacă apare și se comportă ca un gaz, lichid sau solid, dar datorită forței câmpurilor gravitaționale interne ale structurii ei atomice, această materie nu este dependentă de mediul extern.

– pagina 50 din cartea “Structura Luminii”

Se poate spune că plasma unui atom de gans coordonează propriul său Magrav și propria poziționare Magrav în raport cu propriul lui electron și proton și față de alte structuri gans.

– pagina 66 din cartea “Structura Luminii”

gans-co2În practică, noi am colectat gans de CO2 de mai multe ori din aceiași apă din același container. Singura diminuare a apei se datorează evaporării sau când face parte din gel.
Acesta este un aspect foarte important și crucial, și din această cauză această tehnologie se departajează față de știința prezentă a chimiei, și se așează pe propriile merite ca un stare nano solidă a materiei.

Dacă sistemul ar fi fost un sistem bazat pe reacții chimice, conținutul de CO2 din apă ar fi fost fix, și prin urmare ar fi existat un raport de echilibru și un conținut final de CO2 în apă, și această valoare ar fi fost una fixă.

Datorită noi înțelegeri a sistemelor gravitaționale, după cum a fost explicat în cartea (Ordinea Universală a Creării Materiilor), aceste sisteme special destinate, cu electrozi speciali produși și plasați, aceste sisteme pot crea câmpuri gravitaționale și Magnetice puternice dar invizibile în zona dintre electrozi, iar acești electrozi ca și elemente de poziționare gravitațională pot crea atracție gravitațională care poate absorbi molecule de CO2 din apă și de dincolo de limitele apei, fără ca vreodată să interacționeze vreo moleculă de nano CO2 cu moleculele de apă ale sistemului și să treacă prin procesele chimice normale.

Astfel, dacă nu ar fi fost așa, cum se poate ca electrozii adânc scufundați în lichid să poată fi capabili să extragă CO2 din aerul de deasupra lichidului, și să îl aducă în materialul electrodului pentru a fi separat ca și molecule de CO2 în mod continuu, deoarece am colectat aceste materiale din același container pe perioade de săptămâni.

cum-se-face-gansul

În acest proces, deoarece materiale ca și CO2 devin nano structuri ale propriei stări, ele se sigilează ca și diamantul și astfel dobândesc un sistem gravitațional auto întreținut, asemenea unei planete, care nu interacționează gravitațional și magnetic cu nici o altă materie și atinge starea de singularitate sau starea nano.

Această soluție de CO2 se aseamănă cu mercurul, ca și un gel, la atingere este rece, și nu aderă prea tare la pereții containerului.

– pagina 67 din cartea “Structura Luminii”

gans-co2-solid-kesheDupă extragerea apei din soluția de gans CO2, materia ia formă de gel de culoare crem albicioasă.

Astfel, acesta este un proces de extracție statică a câmpurilor magnetice și gravitaționale nucleare, care nu a fost niciodată înregistrat sau cunoscut până acum!

Cu această metodă de extracție a CO2, nu există rapoarte între materiile colectate și conținutul de apă al sistemului, deoarece reziduurile de gans ale gazelor pot fi extrase continuu din mediul sistemului, fără schimbare în volumul apei sistemului.

Aspectul de reținut aici, este că volumul de apă al sistemului rămâne același! Astfel, sistemul se ocupă de gravitarea CO2 și a altor gaze din mediu pe termen nelimitat. Iar masa totală și volumul sistemului se măresc odată cu absorbirea gazelor în sistem conform principiului gravitațional.

De fapt, sistemul ia în greutate, masă și volum odată cu absorbția gazelor. Acest fenomen a fost observat după ce testul a fost finalizat în laboratorul din Olanda, iar creșterea în volum a conținutului sistemului a fost observată la încheierea întâlnirii, prin faptul că aveam mai mult lichid în sticlă decât atunci când am pornit testul, după patru ore de teste și funcționare a sistemului pentru încercări de producere a energiei.

Acesta este un fenomen normal, deoarece extra gazele din mediul sistemului au fost absorbite în sistem și convertite în gans, care s-a așezat la fundul sticlei cu lichid.

– pagina 77 din cartea “Structura Luminii”

Această nouă tehnologie trebuie considerată și înțeles potențialul abilității ei fizice de a converti gazele în stare solidă, deoarece până în prezent nu s-a cunoscut în lumea științei faptul că gazul poate fi capabil să ia forma containerului în care acesta se află, că același atom sau moleculă să devină propriul container sub formă de materie nano, apoi această nouă stare a materiei sau de stare solidă a gazului aflat în condiții normale de temperatură și presiune devenind ea însăși materie nano a gazului.

Această nouă stare a materiei trebuie să fie considerată ca fiind a cincea stare a materiei!

Înțelegerea Etapelor nanomaterialelor

Prin dezvoltarea materiilor conform tehnologiei noastre, noi considerăm stările solidă, lichidă, gazoasă, plasmă și materie întunecată ca fiind primele cinci stări cunoscute ale materiei până acum!

Aceasta datorită faptului că acestă nouă nano materie a gazului în stare solidă, nu se comportă și nu arată ca nici una din vechile stări ale materiei sau oricare altă stare a materiei, așa cum am cunoscut noi și am văzut înainte de la aceste materii.

Testarea cu infraroșu și RXD a acestor gaze în stare nano de dioxid de carbon (CO2) și metan (CH4), arată că aceste materiale se comportă ca un material super-conductor, însă nici hidrogenul sau hidrogenul și carbonul din aceste materii nu sunt considerate ca fiind materiale super-conductoare în starea lor gazoasă de către lumea științifică.

Conform cunoașterii noastre actuale super-conductorii la aceste nivele sunt în principiu materii cu structură diamantată sau materii în stare sp3. Echivalentul gazos fizic al acestor materii este cunoscut științei sub numele de parfumuri.

gans-cupru-uscat Astfel, deoarece în această nouă stare a materiei, moleculele de Gaz care devin Nano ale lor însele, și devin și apar ca și o stare Solidă a materiei așa cum am văzut în experimentele noastre și am arătat în acest articol, această nouă stare a materiei are nevoie de un nume, pentru a indica sursa materiei, adică GAz în stare Nano Solidă și pe scurt GANS.

– pagina 54 din cartea “Originea Universului

Pentru a obține starea de gans a materiei, mediului atomului de gaz îi trebuie curgeri continui și joase ale mafs (câmpuri magnetice), pentru ca atomul de gaz să fie convertit iar Magrav-ul acestuia să se schimbe de la magnetosfera unui gaz la magnetosfera materiei tangibile a stării de gans a materiei, și de fapt asta se întâmplă când câmpul gravitațional al gazului devine mult mai puternic decât câmpul Magnetic al gazului, și astfel plasma gazului se contractă sau se strânge și prin urmare gazul se schimbă din gaz în gans, și devine ceea ce se cheamă stare nano solidă a materiei în condiții atmosferice.

keshe-gansuri

Multi-stratificarea de mafs și materii mărește și exacerbează puterea câmpurilor magnetice inițiale ale materiilor și a câmpurilor pe care acestea le pot crea. Aceasta creează o mărire a puterii Magravs-ului acestor obiecte și chiar și puterea Magrav poate fi pe mai departe mărită dacă mafs și materiile sunt în stare gans a materiei sau în combinarea diferitelor puteri ale mafs în diferite straturi.

– post pe forumul fundației 11-09-2013, cineva întreabă:

Este posibil să amestecăm gans-urile?

Țineți minte, gans-urile nu se amestecă, și ele stau în sfera lor Magrav. Când amestecați gans de CO2 și CH4, așa după cum puteți vedea în paginile cărții, verde și galben, sau alb, gans-urile diferitelor materii se înfășoară unele în jurul celorlalte, dar ca și culorile de pictură acestea nu se pot amesteca. De aceea țesuturile mușchilor noștri sunt așa cum sunt, ei se suprapun dar nu se amestecă.

Vezi aici: Cum se obține GANS-ul? (În curând!)


Glosar de Termeni

mafs: câmpuri magnetice

Magnetic: cu M mare se referă la câmpuri magnetice plasmatice create de o entitate dinamică, în aceast exemplu se referă la câmpul magnetic al Pământului.

Magravs: câmpuri Magnetice și gravitaționale

pmfs: câmpuri magnetice plasmatice

materie principală: această materie în fizica convențională este denumită anti-materie, însă deoarece acum reala structură a materiei este complet înțeleasă și despre se spune că este sursa tuturor materiilor, de la materia întunecată la materie, astfel aceasta a fost denumită materie originală sau principală

mafs principale: acestea sunt câmpuri magnetice, care sunt la nivelul de putere principal, și sunt considerate ca având un ordin de mărime de câteva sute de ori mai puternic decât nivelul de putere al câmpurilor magnetice ale materiei tangibile și vizibile.

stea principală: această entitate în fizica convențională se cheamă gaură neagră
energie de tranziție: această energie în fizica convențională se cheamă energie întunecată. Acestea sunt câmpuri magnetice plasmatice care se află în deplasare dinspre puterea câmpurilor magnetice ale materiei principale, așa numita energie tranzitorie deoarece această energie este definită de pmfs în mișcare.

materie de tranziție: această materie în fizica convențională se cheamă materie întunecată, însă deoarece acum această materie este complet înțeleasă ca reprezentând starea de tranziție a câmpurilor magnetice plasmatice dinspre materia principală spre materia tangibilă, aceasta se numește materie de tranziție.

mafs de tranziție: acestea sunt câmpuri magnetice care sunt la nivelul de putere dintre puterea câmpurilor magnetice ale materiilor principale și materiale, și se află în tranzit dinspre nivelele de putere ale mafs principale înspre cele ale mafs materiale.

gans: o nouă stare a materiei; o moleculă a unui gaz (GAz) care devine Nano a ei însăși și apare ca o stare Solidă a materiei. GAz în Nano a stării Solide, sau pe scurt GANS.

DISTRIBUIȚI