Noile Tipuri De Generatoare De Energie Curată, Sigură Și Abundentă

2175

„Cu aceste noi tipuri de sisteme de câmpuri magnetice plasmatice nu mai este necesară folosirea transformatoarelor, deoarece poate fi produsă exact puterea de intrare a motorului, de către câmpurile magnetice plasmatice eliberate, acolo unde este nevoie.

De exemplu, să considerăm unitățile generatoare actuale ale Stațiilor de Putere (Fig. 58), în care se poate vedea că ceea ce a fost utilizat ca și combustibil (cărbune, petrol, gaz, energie nucleară) pentru a fierbe apa, care să genereze aburi, care să învârtă turbina iar aceasta să creeze rotația rotorului pe care sunt montați magneți permanenți, ca prin mișcarea acestor câmpuri magnetice care întretaie materia înfășurărilor de cupru pentru a genera putere ce este apoi introdusă în rețeaua electrică.

 


Fig. 58: Schema actuală de producere a electricității

Cu unitățile generatoare ale stației de putere se pierde o vastă cantitate de energie prin fiecare pas al conversiei, de la solid sau lichid sau gaz la abur, apoi la rotație, prin tot felul de moduri cum ar fi tipurile de frecare, pierderi termice, pierderile de pe rețea. Aceste sisteme normal solicită sute de Km de linii de transmisie pentru transferul puterii generate la punctul de cerere, normal în orașe. În același timp aceste tipuri de sisteme generatoare care utilizează componentele plasmei, acestea întotdeauna produc deșeuri cum sunt CO2 sau deșeurile nucleare.

Prin înțelegerea principiului rotației Pământului, prin interacțiunea a două câmpuri magnetice (Fig. 3) și a capacității planetei de a crea în același timp câmpul Magnetic dinamic extern (Fig. 1 și similar Fig. 61), prin noua cunoaștere a utilizării reactoarelor cu poziționare Magravs de diluare a plasmei, cu abilitatea de a produce câmp Magnetic flexibil rotativ dinamic, continuu și controlabil, în miezurile unor asemenea reactoare este ușor de construit și produs noi generatoare puternice care nu au nevoie să ardă nici un combustibil (Fig. 59), pentru crearea câmpurilor Magnetice rotitoare. Prin utilizarea reactorului nuclear Grapos se poate obține aceiași putere sau chiar mai multă putere decât în sistemele actuale. Chiar este posibilă producerea diferitelor frecvențe la ieșirea de curent a sistemului, de la același generator.

Fig. 3 – Interacțiunea câmpurilor magnetice plasmatice în miezurile interioare ale Pământului, duc la crearea rotației planetei.
Fig. 1 – Interacțiunea a două câmpuri magnetice plasmatice în miezurile interne ale Pământului, duce la crearea câmpului Magnetic al planetei.

Generatoarele Grapos pot produce putere de la KW la MW în câteva secunde, prin creșterea intensității Magravs a Dypmfs-ului (Intensitatea Fluxului Magnetic Plasmatic Dinamic, abreviat “DYPMFS” eng.) reactorului sau prin creșterea acoperirii Vomafs-ului Magravs-ului. Noi am numit această nouă generație de generatoare de putere generatoarele reactoare Keshe.

Utilizarea reactorului cu poziționare Magravs de diluare a plasmei duce la lipsa necesității de ardere a combustibilului pentru crearea mișcării de rotație a rotorului pentru producerea electricității, așa cum se întâmplă cu generatoarele prezente.

Fig. 60: Generatorul Keshe, care se rotește ani de zile în structura bobinelor.

Noua noastră abordare nu produce gaze de seră (cum este CO2) prin arderea combustibililor (cărbune, petrol, gaz) și în sfârșit pune capăt arderii obișnuite a materiei pentru generarea de mișcare și energie. Aceasta duce de asemenea la oprirea producerii deșeurilor nucleare periculoase care se obțin din funcționarea centralelor nucleare actuale.

Prin utilizarea interacțiunii Magravs-ului Materiilor, în interiorul miezurilor acestor reactoare se poate obține mișcarea și câmpurile magnetice necesare producerii oricărei cantități de putere electrică, în unitatea nucleară integrată, fără a se crea nici un tip de deșeu.
Acesta este modul în care toate plasmele, atomii, sistemele planetare, stelele și galaxiile își creează propria lor mișcare și propriile câmpuri Magnetice (Fig. 60 și Fig. 61). De ce să nu se folosească Omul de avantajul acestei cunoașteri a sursei curate de furnizare a Materiilor pentru noua tehnologie de producere a energiei prin metoda universală reală a funcționării câmpurilor magnetice ale Materiilor?

Fig. 61: Generatorul virtual Pământ, care se rotește și generează câmpuri Magnetice (MF1 și MF2)
de milioane de ani și ar putea genera electricitate dacă ar exista o bobină de cupru în jurul lui.

Similar, utilizând reactoarele cu câmpuri magnetice plasmatice, se poate elimina necesitatea generatoarelor și a liniilor de transmisie, datorită faptului că pmtics (campuri plasmatice) necesare pentru producerea unui anumit nivel de curent și tensiune pot fi create la punctul de contact al sistemului. Chiar și structura materiilor electronilor sau plasmelor pot fi utilizate la crearea curentului pentru utilizarea acestora în același echipament. Aceasta înseamnă că se poate produce curent din atomii și plasmele siliciului sau corpul de plastic al unui microcip, pentru a produce necesarul energetic al componentelor.

O posibilă utilizare pentru un reactor mic o reprezintă producerea unei vibrații plasmatice corecte a electronilor sau a plasmei materiei, în orice mediu dat, pentru generarea de lumină și putere.

Reactoare prototip au fost deja construite și pot fi în continuare îmbunătățite pentru a genera doar câmpuri magnetice în miezurile lor, pentru ca interacțiunea pmtics generate de către aceste reactoare și cu materiile care-l înconjoară să creeze o magnetosferă la punctul de interfațare a celor două pmtics ale sistemului și ale atmosferei, care duce la eliberarea de pmtics în domeniul luminii vizibile pentru orice culoare și rază. Acesta este modul în care în viitor vor fi construite unitățile de producere a luminii.

Similar, într-un mediu dat, într-o asemenea navă, operarea reactoarelor poate produce Magravs-uri, ca interiorul unei asemenea nave să fie permanent luminat datorită principiului interacțiunii Vomafs-urilor înconjurătoare ale reactorului cu câmpurile magnetice plasmatice dinamice ale particulelor din aerul din interiorul acestor nave.
Puterea acestor Dypmfs-uri generate de către aceste reactoare poate fi configurată să producă orice culoare a oricărei lungimi de undă magnetice, fie aceasta lumină roșie sau portocalie, sau raze X sau gama. Noi am văzut acest efect în testele de laborator și am măsurat câmpurile radiante.

Unitățile viitoare de generare a energiei, utilizând tehnologia de diluare magnetică plasmatică, vor fi diferite față de tehnologia prezentă de producere a luminii și energiei.
Grapos, datorită abilității lor de a putea crea raze de orice frecvență, pot fi utilizate de exemplu pentru dezinfectarea oricărui mediu sau material dat, prin producerea de lumină ultravioletă pentru materie și extrem ultravioletă pentru Materii în spațiu.

Același principiu, pentru generarea câmpurilor magnetice plasmatice pentru producerea proteinelor în aceste reactoare, a fost testată și s-a dovedit a fi corectă. Aceste teste au fost efectuate în 2008, iar producerea de proteine prin utilizarea azotului din aer, prin intermediul acestei tehnologii s-a dovedit a fi simplă și realizabilă.

În condiții de test separate, atomii de hidrogen ai apei au fost utilizați pentru transferul câmpurilor magnetice plasmatice corecte spre pmtics de intensitatea plantelor și celulelor umane, pentru ca pmtics ale celulei să fie alimentate sau să se recupereze la nivelul lor original de intensitate a câmpurilor magnetice plasmatice.

Această tehnologie a fost utilizată în cazurile de test pentru ajutorarea voluntarilor cu diferite deficiențe de vitamine, sau deficiențe plasmatice ale celulelor, pentru recuperarea din dezordinea produsă de deficiență și pentru ca oamenii să trăiască o viață normală, după ani de suferință.

Alternativ, această tehnologie poate fi utilizată pentru producerea de noi (nano) materiale sau pentru noi procese de (nano) acoperire.

În același timp, în reactoare magnetice plasmatice simple, structura stratificată a materiei poate fi schimbată astfel ca nano-componentele materiei să poată fi realiniate, pentru a schimba o formațiune stratificată în alta. Schimbarea caracteristicilor și proprietăților unui element în altul a fost testată și confirmată ca fiind corectă de către organizații independente. În aceste teste, nano-materiile unui element au fost capturate și apoi formațiunea stratificată a acestora, prin condiții corecte ale câmpurilor magnetice plasmatice, a fost schimbată pentru a se obține noi proprietăți din aceiași materie. Aceasta a fost efectuată prin mai multe teste, la temperatura și presiunea camerei, unde carbonul atomic a fost inițial eliberat dintr-o legătură CH a materiei. Carbonului i s-a permis ulterior să se depoziteze pe un strat de cupru. Această depunere a fost dependentă de prezența câmpurilor magnetice plasmatice corecte în diferite puncte de pe aceiași Materie de cupru.

Această suprafață de cupru a fost apoi testată și s-a dovedit a avea secțiuni de înveliș de nano-straturi sub formă de sp2, și în pe aceleași straturi și în aceleași condiții, structura stratificată a schimbat același material la o structură stratificată de diamant, sau ceea ce se cunoaște a fi sp3. Sp2 este un nano-strat bidimensional, iar sp3 nano-structură stratificată diamantată tridimensională.

Câmpurile magnetice plasmatice ale reactoarelor pot fi acordate pe frecvențe similare cu cele ale pmtics ale plantelor, pentru generarea anumitor vitamine sau minerale. Aceste reactoare producătoare de câmpuri magnetice plasmatice singulare sau multiple, pot și vor înlocui fertilizatorii industriali ai tehnologiei curente din spațiu, pentru producerea hranei, odată ce savanții vor înțelege metoda lor de utilizare.

În teste, semințe de plante au fost crescute prin alimentarea cu apă tratată în aceste reactoare, în paralel cu semințe crescute normal cu apă de ploaie, care au murit devreme în luna octombrie. Plantele care au fost udate de la sistemul reactor au rămas încă verzi până în luna martie a anului următor, deoarece moleculele de apă au fost structurate prin sistemul reactor pentru a acționa ca un fertilizator. Teste similare sunt realizate în continuare.

În această secțiune s-a prezentat o parte din ceea ce a fost testat și obținut prin această nouă înțelegere. Savanții și utilizatorii acestei noi tehnologii vor găsi ei înșiși propria lor cale să o extindă și vor adăuga propria lor cunoaștere la descoperirile noastre.

Un sâmbure de gândire…

Astăzi, majoritatea națiunilor din lumea a treia, datorită lipsei finanțelor pentru a cumpăra combustibil și chiar de a avea propriile stații de producere a energiei electrice, nu sunt capabile să-și permită să construiască generatoare la costuri de zeci de milioane de dolari și să le utilizeze pentru a furniza energie electrică națiunilor lor. În al doilea rând, nu există suficientă capacitate de producție pentru a construi noi stații de producere și rețele de transport a energiei electrice. Prin urmare, alternativele locale pot fi cele din domeniul centralelor eoliene sau a celulelor solare, dar acestea nu vor rezolva incredibila necesitate de electricitate din următoarele decade.

Acum, prin utilizarea reactoarelor generatoare Keshe, care costă mai puțin decât o mașină nouă, aceste guverne pot furniza electricitate și curăța apa pentru națiunile lor.

Aceste guverne nu trebuie să plătească pentru combustibil, deoarece aceste reactoare funcționează pe hidrogenul extras din mediul lor. Aceste reactoare pot fi plasate în punctul de necesitate dintr-un sat sau din orașe, fără necesitatea liniilor de transmisie sau a unei expertize pentru operarea acestor reactoare. Prin producerea de electricitate, sistemele de purificare care sunt o parte funcțională integrată a acestor reactoare, vor permite furnizarea de apă curată fiecărui copil, femeie și om de pe această planetă. Această nouă sursă de energie și sursă curată de apă le va da oportunitatea națiunilor lumii a treia să se ridice deasupra sărăciei și peste încrederea în ajutorul străin și în cel al organizațiilor de caritate. Aceste națiuni pot produce hrană și căldură pentru națiunea lor ca și lumea dezvoltată, fără datorii istovitoare către alte națiuni.

Conform raportului Națiunilor Unite (Provocarea Energetică pentru Îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 2006), “Momentan, cel puțin 1,6 miliarde de oameni nu au acces la electricitate pentru iluminat, răcire, putere mecanică, telecomunicații și alte utilizări benefice… Mai mult decât atât, în conformitate cu politicile de astăzi și tendințele de investiții în infrastructura energetică, 1,5 miliarde de oameni nu vor avea încă acces la electricitate în 2030”.

Desigur că aceasta nu este acceptabil. Este clar că umanitatea nu este capabilă să asigure sprijinul fundamental tuturor membrilor ei, nici chiar în următorii 20 de ani!

Omul nu este complet și sănătos dacă părți ale structurii lui umane suferă de durerea invalidității auto-cauzate și aceasta este la fel și pentru rasa umană luată ca un întreg. Această rasă nu este completă până când toți membrii ei au cu ce exista și au privilegiul de a trăi la aceleași standarde de dezvoltare ca și ceilalți.

Viitorul este strălucit, viitorul este bazat pe câmpurile magnetice plasmatice, prin producerea și controlul reactoarelor de diluare plasmatică, pentru a aduce pace și confort rasei umane”.


Extras din cartea dlui Keshe, Ordinea Universală A Creării Materiilor.

DISTRIBUIȚI